joi, 1 noiembrie 2007

Henri le Saux(1910-1973), cãlugãr benedictin, pleacã spre India în 1948 unde descoperã filozofia advaita (a non-duallitãtii) prin intermediul meditatiei Upanisadelor si a întâlnirilor cu Sri Ramana Maharshi si Gnãnãnanda.

Considerat de hindusi ca un sannyâsî (cãlugãr rãtãcitor), el va rãmâne întotdeuna fidel Bisericii lui, aruncând astfel una dintre primele punti spirituale dintre Orient si Occident.

Gândurile ce umeazã sunt selectate din cartea alcãtuitã de Marie-Madeleine Davy cu selectii din diversele lucrãri ale pãrintelui Henri Le Saux, intitulatã Ecrits, apãrutã la Editura Albin Michel, Franta, 1991.
Sfinţenie

Pasărea cântă şi nu ştie că ea cântă,
Omul cântă şi ştie că el cântă,
Sfântul cântă şi ştie că Dumnezeu este cel care cântă în el.

Seninătatea sfântului nu este stoicism,
nici negaţie,
nici indiferenţă.
Sensibil la tot.
Înghite tot.
Dar totul ajunge la el transformat prin credinţa sa.
Mâine ? El este în mâna lui Dumnezeu.